Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Sådan foregår prøven

Prøven i kristendomskundskab er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som du selv har lavet. Du må gå til prøve individuelt eller i grupper a 2-3 elever.

Som elev skal du vide at:
 • Du skal alene eller i din gruppe trække et tema eller emne fra de opgivelser, som din lærer har lavet.
 • Inden for det emne eller tema du har trukket, skal du vælge et delemne og formulere en problemstilling til det, som du skal arbejde med. Din lærer skal godkende din problemstilling.
 • Du skal vælge højst 5 kilder, som du vil bruge til at besvare din problemstilling. Din lærer skal godkende dine kilder.
 • Du skal lave et produkt, der kan bruges til at besvare problemstillingen. Et produkt kan fx være en film, en plakat, nyhedsindslag, interview eller et digitalt præsentationsprogram.
 • Arbejdet med at trække tema/emne, formulere problemstilling, finde kilder og udarbejde et produkt ligger i undervisningstiden i slutningen af skoleåret.

Inden prøven har du forberedelsestid til at besvare 2-3 uddybende spørgsmål, som din lærer har lavet til din problemstilling. Lav også en disposition for din fremlæggelse (se også Disposition for fremlæggelsen).

Til selve prøven:

 • skal du først fremlægge dit svar på problemstillingen med inddragelse af produktet (se også Disposition for fremlæggelsen)
 • derefter skal du besvare de spørgsmål, som du arbejdede med i forberedelsestiden
 • resten af den mundtlige prøve i kristendomskundskab er en samtale mellem dig og din lærer på baggrund af din valgte problemstilling.

Din lærer vil informere dig mere om prøven – også om du skal bruge de tre prøveplakater og de fem guider.

Produkt

Et produkt kan fx være en film, en plakat, et nyhedsindslag eller et interview.

Hvis du vælger at fremstille et medieprodukt, fx en tegneserie, er der inspiration, trin-for-trin-vejledninger og anden hjælp i ressourceboksen med gennemgang af 7 SmåP-aktiviteter.

TIPS
 • Overvej først, hvilken medietype der passer bedst til dig, dit emne og problemstilling.
 • Overvej, hvor lang tid, du vil bruge på produktionen af medieproduktet.
 • Hav SmåP åben på fx en smarthphone, og arbejd med mediet på en tablet eller pc.

Disposition for fremlæggelsen

 • Du/I kan max. bruge en 1/3 af den samlede prøvetid til fremlæggelse af din/jeres faglige undersøgelse af den selvvalgte problemstilling (inkl. inddragelse af produktet). Herefter fortsætter prøvetiden med besvarelse af de lærerstillede spørgsmål og en generel faglig samtale.
 • Til fremlæggelsen er det tilladt at medbringe en disposition med enkelte talepunkter, evt. via et præsentationsværktøj som fx PowerPoint, Prezi eller Keynote.
En disposition kan fx se således ud – med mest vægt på pkt. 3:
 1. Kort præsentation af trukket emne/tema og det valgte delemne med begrundelse for valget.
 2. Præsentation af problemstillingen.
 3. Brug produktet og besvar spørgsmålene i problemstillingen. Fortæl, hvordan produktet understøtter faglige pointer i besvarelsen af problemstillingen.
 4. Gør rede for, hvordan kilderne har hjulpet med at besvare spørgsmålene i problemstillingen.