Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie


Med Planlæggeren kan du hurtigt få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er knyttet til forløbene på portalen. Du finder Planlæggeren øverst i højremenuen på denne side under overskriften Planlægger.

Fælles Mål stiller nye krav til dig om at planlægge og gennemføre målstyret undervisning. Med Planlæggeren kan du sammensætte forløbene i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever. Du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er i spil i din planlægning.

Sådan kommer du i gang
 Du kan bruge Planlæggeren på to måder:

1. Du kan søge efter færdigheds- og vidensmål
Du kan tage udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene, når du planlægger din undervisning. I venstre kolonne kan du markere fasernes målpar ved at udfolde kompetenceområderne og færdigheds- og vidensmålene. De forløb, der integrerer de enkelte mål, bliver markeret med rødt i midterkolonnen. På den måde får du hurtigt et overblik over, hvilke forløb på portalen der sigter mod opfyldelsen af netop disse mål. Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over under Dine valgte forløb.

2. Du kan søge efter forløb
Du kan også sortere forløbene via klassetrin og fagligt område. Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over under Dine valgte forløb. Du vil nu kunne se, at nogle af kompetenceområderne i venstre kolonne bliver markeret med et flueben. Ved at folde kompetenceområderne ud kan du se, hvilke færdigheds- og vidensmål eleverne kan opfylde ved at arbejde med de valgte forløb. 

Sådan eksporterer du dine planer

Når du er færdig med din planlægning, kan du eksportere din plan ved at vælge Eksportér valgte forløb i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan kopiere planen til udklipsholderen og indsætte den i Word eller direkte i årsplansværktøjet i SkoleIntra). Du har nu også mulighed for at redigere i din plan. Du kan fx skrive eller kopiere dine konkrete læringsmål ind i kolonnen Forslag til læringsmål, eller du kan indsætte eksempler på tegn på læring under Bemærkninger, hvis du skønner, at det er relevant.

Sådan laver du årsplan i mit | gyldendal

Når du har valgt forløb i Planlæggeren, kan du bruge årsplansværktøjet i Mit|Gyldendal til at færdiggøre din årsplan. Inde i årsplansværktøjet åbner du den Planlægger, du lige har lavet, og trækker dine forløb ind i de rigtige uger. På denne måde får du en oversigt over, hvilke forløb du har planlagt i hvilke uger, samt en detaljeret visning med forløbenes mål. Hele årsplanen deles nemt med forældre og elever i SkoleIntra.

Sådan distribuerer du din plan i SkoleIntra

Når du opretter en årsplan i SkoleIntra, skal du vælge redigeringsmåden med selvvalgt dokumentskabelon. Herefter klikker du blot Ctrl+V (på Mac: Cmd+V) for at indsætte forløb og mål, og du vil nu kunne arbejde videre i din årsplan.

Du kan finde en vejledning til SkoleIntras årsplansværktøj i SkoleIntra under "Hjælp" - "Vejledning" - "Samarbejde" - "Årsplan".

Se video om Planlæggeren

På Gyldendals Instruktionsvideoer på YouTube kan du se, hvordan du bruger Planlæggeren, opretter årsplaner m.m.