Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om spot på religion


© Colourbox (fotograf ukendt)

Med artiklerne og de faglige spørgsmål i Spot på religion kan religionsfagligt stof nemt inddrages i undervisningen i kristendomskundskab.

Der er tale om artikler, som:

 • udfolder religionsfaglige begreber
 • giver viden om metoder med relevans for kristendomskundskab
 • oplyser om centrale personer i religioner, idehistorien og videnskaben.
Hver artikel består af:
 1. Et nyskrevent bidrag fra kyndige forfattere
 2. En eller flere illustrationer med billedtekster
 3. Faglige begreber med opslag fra ReligionsLex
 4. Forslag til relevant læsning, både på fagportalen og generelt
 5. Faglige spørgsmål, som afslutningsvis kan drøftes i klassen eller afleveres elektronisk via i-guiden på siden.
Spot på religion
 • kan bruges imellem to forløb, i vikartimer, og når det i øvrigt passer ind i undervisningen
 • opfylder kravene og ønskerne om aktualitet i undervisningen
 • konkretiserer faglige begreber
 • perspektiverer begivenheder med fokus på religion
 • supplerer den målstyrede undervisning i forløbene
 • er oplagt at bruge i den kontinuerlige prøveforberedelse, da aktualitet og kritisk stillingtagen forenes her. Begge disse elementer er centrale i prøven.
Arbejdet med hver artikel strækker sig over maksimalt to lektioner.

Artiklerne indgår ikke i Planlæggeren og heller ikke i vores forslag til årsplaner. Det giver mere mening og større fleksibilitet, at man i sin årsplanlægning skaber "huller" – fx 2-4 timer mellem de større forløb – så man har mulighed for at indrage den artikel, som måtte være relevant på det tidspunkt af året.

Som en håndsrækning til underviseren er der ved hvert tema under Faglig relevans angivet, hvilke kompetenceområder og tilhørende færdigheds- og vidensområder temaet kan supplere og perspektivere. Dette kan styrke planlægningen af arbejdet med både forløb og artikler fra spot på religion.

Se alle artiklerne her.