Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om forløbene

På religion.gyldendal.dk finder du seks lange forløb og ni korte forløb.
Forløbene er sammen med indholdet under Fagets områder mere end fuldt dækkende for undervisningstiden i 7.-10. klasse.

Baggrund, mål og evaluering samt lektionsplan om portalens lange forløb findes her:
  
  

Baggrund, mål og evaluering samt lektionsplan om portalens korte forløb findes her:
  
  
  

Et forløb på religion.gyldendal.dk handler altid om et konkret emne.
Men det faglige indhold breder sig til fagets fire kompetenceområder.
Områderne rummer nogle grundlæggende spørgsmål om religion.

Spørgsmål man kan stille til alle forløbene: 

Livsfilosofi og etik

  • Hvad vil det sige at være et menneske?
  • Hvordan lever man bedst sit liv?

Bibelske fortællinger

  • Hvad er det almene i fortællingerne?
  • Hvad er det kristne i fortællingerne?

Kristendom

  • Hvad er kristendom?
  • Hvad betyder den for individ og samfund?

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

  • Hvad er hovedtankerne i de enkelte religioner?
  • Hvad betyder religionerne for individ og samfund?