Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om fagets områder


Fanebladet "Fagets områder" indeholder en særskilt gennemgang af hvert af fagets kompetenceområder.

Indholdet under "Fagets områder" udgør selvstændigt undervisningsindhold. Men det kan med fordel inddrages sideløbende med forløbene, når det bliver nødvendigt at genopfriske specifikke kundskaber om religion.

Faget indeholder fire kompetenceområder. Vi har valgt at omdøbe to af dem, så de fremstår således:

Gennemgangen af kompetenceområderne foregår ved, at hvert område er opdelt i en række nedslag. Til hvert nedslag er en elevopgave. På den måde gennemgår vi: 

  • Livsfilosofi og etik via en række livsfilosofiske begrebspar, der tager udgangspunkt i et billede og ledsages af en uddybende tekst. Vi har også en gennemgang af  filosoffernes etik, som giver et overblik over etikkens idehistorie og et indblik i etiske traditioner.
  • Bibelske fortællinger via genfortællinger af centrale fortællinger fra GT og NT, med udgangspunkt i et billedlig udtryk til fortællingen.
  • Kristendom historie med centrale nedslag i historien fra oldkirken til nyere tid og med udgangspunkt i et billede fra de enkelte perioder. Det samme har vi valgt at gøre med islams historie og med etikkens historie. Det hele er samlet i en grafisk trykbar opstilling.
  • Religionerne med nedslag i Ninians Smarts syv dimensioner, der tilsammen beskriver, hvad religion er. Disse gennemgår vi for de store verdenreligioner; jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme.