Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om kilder på religion.gyldendal.dk


I ressourceboksen "Forslag til kilder" på forløbsforsiden er der til hvert forløb på fagpotalen givet forslag til minimum fem mulige kilder i forbindelse med en eventuel afgangsprøve i faget kristendomskundskab. Kilderne relaterer sig selvsagt til forløbene, men kan også virke som inspiration til elevernes eget arbejde med problemstillinger, kilder og produkter i relation til afgangsprøven. Forslag til problemstillinger i de enkelte forløb kan i øvrigt findes i årsplanerne for undervisningen.

Kilderne til de enkelte undervisningsforløb kan opdeles i to grupper: For det første er der kilder, som kan anvendes til at belyse en konkret problemstilling. Det kan fx være konkrete tekster fra Bibelen eller Koranen, et kunstbillede, et afladsbrev, en film om synagogen, en model over overgangsritualers tre faser og lignende. For det andet er der givet forslag til kilder, som kan bruges mere perspektiverende. Det kan fx være en artikel om unges drukrejser som et moderne overgangsritual. Det kunne også være et citat af K.E. Løgstrup i forbindelse med en problemstilling om etik i relation til den moderne informationsteknologi. Eleverne kan derved få en spændvidde på deres problemstillinger gennem valget af kilder.

Elevens endelige valg af kilder beror på de formulerede problemstillinger. Kilderne bør udvælges, så de modsvarer den taksonomiske progression, som selve problemstillingen gerne skulle være formuleret på basis af: Beskrivende – analyserende – vurderende – perspektiverende. Kilderne bidrager dermed til at sikre, at eleven/eleverne får besvaret hele den valgte problemstilling.