Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om bevægelse© iStockPhoto

Bevægelse i undervisningen
Med skolereformen i 2014 blev bevægelse en obligatorisk del af undervisningen på alle klassetrin i folkeskolen. I Folkeskolelovens § 15 står der nu kort og godt:
Folkeskolelovens § 15
”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.”
Skolen skal altså sikre, at alle elever på alle klassetrin deltager i motion og bevægelse i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Bevægelsesaktiviteterne kan fx foregå i idræt, i frikvartererne, i den understøttende undervisning eller i fagene.

På EMU’en nævnes det, at bevægelsen kan ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil el.lign., ved større og kontinuerlige aktiviteter, fx i samarbejde med idrætsforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. 

Det angives ikke noget sted konkret, i hvilke fag bevægelsesaktiviteterne skal foregå, eller at der nødvendigvis skal foregå bevægelse i alle fag eller sammenhænge.

Det er oplagt at supplere undervisningen i de store boglige fag med bevægelsesaktiviteter, mens behovet ikke nødvendigvis er lige så stort i nogle af de mindre fag eller i fag, hvor man ikke i samme grad sidder stille.

Det er hver enkelt lærer – i samarbejde med klassens øvrige lærere – der afgør, hvornår og hvordan bevægelsesaktiviteterne skal inddrages.

Formålet med bevægelsesaktiviteterne er, at de både skal medvirke til at fremme elevernes sundhed, og at de skal understøtte motivation og læring i skolens fag. Forsøg med bevægelse i undervisningen har vist, at denne type aktiviteter kan bidrage til øget motivation og koncentration, styrke de sociale fællesskaber og skabe bedre læringsmiljøer.

Læs evt. mere om bevægelse i undervisningen på EMU’en, hvor der både er samlet inspirationsmateriale og forskning om emnet.

Bevægelse og fagportalen
religion.gyldendal.dk finder du foruden de mere stillesiddende og traditionelle aktiviteter/opgaver også en række aktiviteter/opgaver, hvor eleverne skal slippe stol og pc/tablet – uden at det dog involverer en voldsom forøgelse af pulsen. Derudover lægger faget op til at forlade klasselokalet og komme ud i skolens nærmiljø og fx foretage feltstudier. Eksempler:
Til inspiration
EMU'en
Filmkompagniet giver på EMU'en videoeksempler på CL-strukturer, der danner rammen om en bevægelsesorienteret undervisning. Eksemplerne tager udgangspunkt i engelskundervisningen i en 9. klasse på en almindelig dansk folkeskole, men de viste strukturer og principper er ikke fagspecifikke. De kan i princippet anvendes i al undervisning og i alle fag.

Især aktiviteten dobbeltcirkel er god at anvende, fx når:
  • et forløb igangsættes, så elevernes forforståelse afklares
  • klassen skal brainstorme på emner inden for et tema
  • faglige begreber skal repeteres eller læres
  • et undervisningsforløb skal evalueres ("Nævn tre ting, du lærte under forløbet. Nævnt tre ting, du gerne vil vide mere om" o.lign.)
Sæt Skolen i Bevægelse
Sæt Skolen i Bevægelse er et gratis site, der fokuserer på aktiv undervisning – nemlig undervisning i alle fag koblet med fysisk aktivitet. Sitet har eksisteret siden 2008 og er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge skal bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. Omdrejningspunktet på sitet er øvelser med inspiration til bevægelse i de boglige fag.

Eksempler til brug i kristendomskundskab:

Skoleglæde.nu
Skoleglæde.nu består af et team af lærere og konsulenter, der siden 2000 har arbejdet med undervisning og motivation i folkeskolen ud fra ønsket om at levere ydelser, der styrker elevernes udvikling, læring og trivsel: Klassefitness, aktiv undervisning og klassetræning, hvor eleverne kan prøve kræfter med karate, yoga, cirkeltræning, hip hop mv. 

Aktiv Året Rundt
Aktiv Året Rundt afholder hvert år i ugerne 39-41 aktiviteten Skolernes sundhedsugerAktiv Året Rundt handler om at skabe sunde vaner hos eleverne i forhold til bevægelse, mad, søvn og fællesskab. UC Syd løfter projektet, som støttes af Nordea-fonden.