Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Kolofon

religion.gyldendal.dk

Fagportalen til kristendomskundskab i 7.-10. klasse
ISBN 978-87-625-0587-2
 

COPYRIGHT © 2012 Gyldendal
www.gyldendal-uddannelse.dk

Brugen og indholdet af abonnementet på religion.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra religion.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.
REDAKTION: Julie Blicher Trojaborg, Mette Hemmingsen, Henrik Juul, Kim Møller Hansen og Christian Hall

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING:
Gyldendal Web
DESIGN: Gyldendal Web
VIGNETTER: Benedicte Maria
ILLUSTRATIONER: Benedicte Maria
DESIGN ARBEJDSARK OG MODELLER: Benedicte Maria

VIDEOINTERVIEWS:
Julie Blicher Trojaborg og Henrik Juul

FORFATTERE:
  • Carsten Bo Mortensen, lærer, næstformand i Religionslærerforeningen. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen med John Rydahl og Mette Tunebjerg) og Religion nu 4 (sammen med John Rydahl)
  • Helle Hinge, cand.phil., konsulent og skribent. Har bl.a.skrevet Brug filosofien (sammen med Henrik Juul) og Religion nu 7/8 (sammen med Michael Greis Andersen og Henrik Juul)
  • Henrik Juul, cand.pæd., forlagsredaktør. Har bl.a. skrevet Brug filosofien (sammen med Helle Hinge) og Religion nu 7/8 (sammen med Michael Greis Andersen og Helle Hinge)
  • John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen men Carsten Bo Mortensen og Mette Tunebjerg) og Religion nu 4 (sammen med Carsten Bo Mortensen)
  • Keld Skovmand, cand.phil., ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet (DPU). Har bl.a. skrevet Religion nu 2 (sammen med Marianne Mørch og Mette Strøm Dybdahl)
  • Mette Berndsen, kunsthistoriker, ansat ved Folkekirkens Skoletjeneste
  • Mette Tunebjerg, lærer, medlem af Religionlærerforeningens bestyrelse. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen med Carsten Bo Mortensen og John Rydahl)
  • Anders Bergmann Krogh er lærer på Brøndbyvester Skole. Han er uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk, samfundsfag, idræt og kristendomskundskab/religion. Anders har skrevet Prøve med problemstilling.
  • Karina Bruun Houg er tidligere lærer i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag samt læringskonsulent i Undervisningsministeriet. I dag er Karina Bruun Houg beskikket censor og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler og underviser i historie på Professionshøjskolen Absalon. Karina har skrevet eksemplet på et prøvemateriale og er forfatter til bogen Klar til prøven.

Værktøjer

RELIGIONSLEX
FORFATTERE:
Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & John Rydahl
GRAFISK DESIGN OG UDVIKLING: Gyldendal Web
PROGRAMMERING: Miracle
IMPLEMENTERING: Henrik Hvid Thøgersen

TIDSLINJE
FORFATTERE (Kristendom og Islam):
Mette Berndsen, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & John Rydahl
FORFATTERE (Etik): Helle Hinge og Henrik Juul
GRAFISK DESIGN OG UDVIKLING: Gyldendal Web
PROGRAMMERING: Dennis Christoffersen og Poul Kubel
IMPLEMENTERING: Mette Hemmingsen
BILLEDKONSULENT: Peter Wandel / Davids Samling

PLANLÆGGEREN
IDÉ OG KONCEPT: Christian Bach
DESIGN OG PROGRAMMERING: Appear

RELIGIONSKORT
FORFATTER: Annika Hvithamar, cand.phil., ph.d., lektor ved Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet Danske Verdensreligioner - Kristendom.
KORT: Martin Bassett.