Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Illustration af forløbet Reformationen

Af Henrik Juul og Keld Skovmand
”Det er bedre at give sin nabo en krone end at bygge en gylden kirke til Peter (paven), thi det første har Gud befalet, ikke det andet.”

Sådan sagde munken Martin Luther om paven. Luther mente, paven ødelagde kirken og tog menighedens penge. Han ville hellere have, at man tænkte på sin nabo end på paven. 

Reformation betyder "at genskabe". Og hele reformationen går netop ud på at genskabe kirken omkring tro i stedet for magt.
Martin Luthers tanker fra reformationen er i dag bragt videre i den danske folkekirke.I skal arbejde med 12 forskellige vinkler på reformationen:


Tiden
 

Reformationen sætter det enkelte menneske over for Gud.
 

Rummet 

Kirkerummet ændrer sig. Der kommer fokus på menigheden. 

 

Stedet 

Kirken kommer i baggrund og i centrum for byen kommer i stedet rådhuset.
 

Tingen 

Kirkekassen udskiftes med kommunekassen.
 

Personen 

Luther var manden bag reformationen. Han ville gerne frelses.
 

Mennesket 

Mennesket er syndigt og kan kun opnå frelse ved at tro. Ingen er bedre end andre. 
 

Teksten 

Luthers Lille Katekismus beskrev reformationens tanker.
 

Billedet 

Kunsten fik en ny betydning efter reformationen. Kirkens vægge var ikke længere de primære bærere af kunstmalerier.
 

Ideen 

Kirken og kejseren skulle have hver sine opgaver. Det skulle ikke blandes.
 

Bogen 

Luther mente ikke, at alle skrifter i Bibelen var lige vigtige.
 

Lyden 

I reformationen begyndte menigheden selv at synge salmerne - på deres modersmål. Også kvinderne fik lov at synge. Forargelsen var stor.
 

Filmen 

Der er lavet utallige film om Luther. Det siger noget om, hvor vigtig han har været for eftertiden.