Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historieAf John Rydahl

Profeten Muhammed grundlagde religionen islam i år 622, hvor han ifølge overleveringen dannede det første muslimske trosfællesskab i byen Medina.

Muhammed etablerede religionen og tiltrak en del tilhængere, men da han døde, opstod der en strid om, hvem der skulle være hans efterfølger. Det førte til, at religionen delte sig i to retninger.

Opsplitningen i de to hovedretninger går helt tilbage til den tidlige islams historie i år 680, men den spiller fortsat en stor rolle såvel religiøst som politisk – ikke mindst i Mellemøsten, hvor indbyrdes spændinger mellem de to retninger har ført til en række krige og oprør. Fx krigene mellem Iran og Irak og borgerkrigen i Libanon.

Muhammeds efterfølger 

  • Læs historien om arvefølgestriden og slaget ved Kerbala.
  • Hvorfor splittes islam i to?