Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Sådan laver du en god problemstilling


En god problemstilling i kristendomskundskab består typisk af 1-3 reelle spørgsmål, der er rettet mod religiøse forhold. 

Et reelt spørgsmål udtrykker noget, du:
 • ikke ved i forvejen
 • undrer dig over
 • ikke kan besvare med ”ja” eller ”nej”
 • ikke bare kan slå op i en bog eller google
 • må undersøge for at kunne besvare eller belyse
 • mener, er væsentligt at belyse
 • ud fra dine forudsætninger og muligheder kan finde ud af
Spørgsmål, der egner sig til en problemstilling i kristendomskundskab, kan fx opstå:
 1. når der er en eller anden problemstilling i samfundet, der har med religion at gøre, fx ”Hvorfor er det, at mine muslimske klassekammerater ikke må bade sammen med os i idræt?”
 2. når du får viden om noget, der var usædvanligt i kristendommens traditioner, fx ”Hvorfor bliver vi konfirmeret, når de fleste af mine klassekammerater ikke tror på Gud?”
 3. når du stiller kontrafaktiske spørgsmål, der problematiserer noget, som ellers tages for givet, fx i form af: ”Hvad ville der være sket, hvis …?”
Har du valgt et emne, men har svært ved at få taget hul på problemstillingen, kan nedenstående spørgsmål måske hjælpe dig i gang.

Husk at notere stikord, så du ikke glemmer dine ideer.

Hvorfor interesserer du dig for det valgte emne?

Stil spørgsmål og brug formuleringer som: 
 • Det undrer mig, at …
 • Det var et problem, at …
 • Hvordan kan det være, at …?
 • Hvilke konkrete eksempler har du, som du kan tage udgangspunkt i?
 • Hvilke religiøse budskaber/pointer/sammenhænge vil du gerne have frem gennem arbejdet?
 • Hvorfor synes du, at netop det/de spørgsmål om religion er vigtige at arbejde med?
 • Hvad vil du gerne lære/få viden om gennem arbejdet?