Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Eksempel på prøvemateriale


Af Karina Bruun Houg


I det følgende ser du et eksempel på et prøvemateriale.

Du har trukket temaet ”Døden” med følgende problemstillinger fra undervisningen:
 • Hvad er døden?
 • Hvorfor frygter vi døden?
 • Hvordan oplevede vi døden, før vi blev kristne?
 • Hvad er forskellen på en kristen og en østlig opfattelse af døden?
 • Hvordan oplever vi døden i dag?
Du skal nu vælge dit prøvemateriale, som består af delemne, problemstilling, kilder og produkt.

Delemne
Du vælger delemnet ”Tro og opstandelse”. Du kunne fx også have valgt:
 • Forskellige opfattelser af døden
 • Dommedagsforestillinger
Problemstilling
Din problemstilling kan formuleres således:

Hvorfor tror nogle mennesker i Danmark i dag på reinkarnation? Og hvilke væsentlige forskelle er der på reinkarnation og ”kødets opstandelse” ifølge Det nye Testamente?

Kilder
Du har valgt disse fem kilder:

Kilde 1
Tv-debatprogrammet Univers (nr. 24) med udvalgte holdninger til reinkarnation. DR 2009. Dilemma [00:00:50-00:02:23], Case [00:05:35-00:08:33] og Reinkarnation [00:11:00-00:12:50]. Kan streames på mitcfu.dk.

Kilde 2
Det Nye Testamente, Mathæusevangeliet, kap. 28, v. 1-10 (Kilde: Bibelen Online):
Jesu opstandelse
v1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. v2 Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. v3 Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. v4 De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. v5 Men englen sagde til kvinderne: ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. v6 Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. v7 Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.”

Mødet med den opstandne Jesus
v8 Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. v9 Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et ”God morgen!”
Kilde 3
Artikel: ”Reinkarnation er bare uforenelig med kristendom”, af teolog Jakob Brønnum, Kristeligt Dagblad, december 2015. Link: www.kristeligt-dagblad.dk/debat/reinkarnation-er-bare-uforenelig-med-kristendom

Kilde 4
Artikel: ”Troen på reinkarnation er et tegn på samtidens feel good-mentalitet”, af debatredaktør Johannes Henriksen, marts 2016. Link: www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/reinkarnation-fortraenger-tro-paa-opstandelsen

Kilde 5
Maleri.
Kilde 5: Maleri. Joakim Skovgaard (1856-1933): Kristus i de dødes rige. © Statens Museum for Kunst.

Produkt
En voxpop, hvor folk på gaden spørges om deres forhold til reinkarnation.

Vurdér prøvematerialet

 • Har problemstillingen faglig relevans for det lodtrukne emne/tema? Hvordan? Giver problemstillingen mening og retning? Er problemstillingen skarp og tydelig? Åben og undrende?
 • Er der en tydelig sammenhæng mellem problemstillingen og de valgte kilder? Er kilderne velvalgte i forhold til problemstillingen? Eller har I andre forslag?
 • Er det muligt at formulere arbejdsspørgsmål med både redegørende, analyserende og vurderende spørgsmål?
 • Hvordan kan produktet understøtte faglige pointer?

Klar til prøven

Ovenstående eksempel på prøvemateriale er hentet fra bogen Klar til prøven, som har tilknyttet en hjemmeside med en lang række kopisider til det prøveforberedende arbejde.