Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

På feltarbejde

Feltarbejde i lokalområdet
Det religiøse landskab er en kortlægning af religioner, trossamfund og religiøse grupper, der er i et område. For at finde ud af det, kan man lave et feltarbejde. Man går ud i felten, fx i gaderne omkring skolen, og får resultater med hjem.

Bjælke der markerer forberedelse

1. Del området op

 • Find i fællesskab fx på Google Maps et kort over området omkring jeres skole.
 • Del jer i mindre grupper á tre og aftal, hvor mange og hvilke veje hver gruppe skal undersøge.
 • Bjælke der markerer gennemførelse

  2. I felten

 • Print registreringsarket fra redskabsboksen ude til højre
 • Gå en runde på de tildelte veje. Ring på alle døre og registrér jeres resultater på arket.
 • Bjælke, der markerer Efterbehandling

  3. Bearbejd de indsamlede data

 • Tæl sammen, hvor mange I spurgte, og hvor mange der ville svare. Brug skabelonen i notesbogen. 
 • Tæl sammen, hvor mange der tilhørte de forskellige religioner.
 • Regn ud, hvor mange procent af de adspurgte, der tilhører de forskellige religioner.
 • Sammenlign jeres lokalområde med tallene for Danmark og verden.
 • Er jeres lokalområde gennemsnitligt for Danmark, eller skiller det sig ud?
 • 4. Send data ind til det religiøse landkort

 • Undersøg på siden Det religiøse landkort, om der er registreret nogle religiøse grupper i det område, hvor I bor.
 • Hvis I i jeres lokalområde registrerer en religiøs gruppe, som ikke i forvejen findes på det religiøse danmarkskort, kan I indsende gruppens navn og adresse til Århus Universitets hjemmesides religiøse landkort og få oplysningerne med på kortet.