Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historieAf John Rydahl

Der findes to forskellige slags tider. Den, der bare går derudad, og den, der hele tiden vender tilbage. De to tider kaldes for lineær eller profan tid og cyklisk eller hellig tid.

Profan tid
Den første form for tid er som en linje, hvor man kan sige, at et menneske bliver født i den ene af linjen, lever sit liv på linjen og dør i den anden ende. Livet kan på den måde siges at være en rejse, som kun bevæger sig i én retning – nemlig fremad. Hvad, man har gjort, bliver i samme øjeblik man gør det, til fortid, og kan derefter hverken gøres om eller gøres ugjort. Det, man har gjort, har man gjort.

Hellig tid
Den anden form for tid er forbundet med planeternes gang rundt om solen og døgnets vekslen mellem dag og nat samt årstidernes skiften mellem forår, sommer, efterår og vinter. Igen og igen kommer disse ting tilbage og gentager sig selv, hvilket er med til at styre vores liv. Vi ved, at solen står op igen, når det har været mørkt, hvilket giver os en god anledning til at sove, og vi ved, at sommerens varme og lys vender tilbage, når det er allermørkest og koldest om vinteren.

Forholdet mellem de to tider 

1. Forskellige tider?

  • Giv eksempler på begivenheder, der måles i profan tid og hellig tid.