Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

 
Af Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg, Mette Berndsen og John Rydahl

Livet bliver ofte beskrevet som en sejlads, hvor skibets færd over havet er symbol på menneskets liv fra fødsel til død.

I dette forløb skal du arbejde med skibets, vandets og sejladsens forskellige symbolske betydninger i kunst, litteratur, musik, film og religion. Forløbet er struktureret som en sejlads mellem liv og død. 

Undervejs skal du selv give et bud på, hvordan styrmandens frihed og fristelser tackles, hvad det vil sige at være på dybt vand, og om der findes en opskrift på, hvordan man sejler gennem livet uden at forlise.

1. Skibet som symbol på livet

  • Læs Ambrosius Stubs digt Livet som en Seylads.
    • Hvad handler digtet om?
    • Hvordan beskrives menneskets liv? 
    • Hvem bestemmer ifølge digtet menneskets skæbne?
  • Diskutér, om sejladsen er et godt billede på livet.
 

Fødsel 

Både i det virkelige liv og symbolsk hænger vand sammen med livets begyndelse. Også i historien om Moses i sivkurven. Navnet Moses betyder "hevet ud af vandet".
 

Det kristne liv 

Skibet er symbol på kirken og den kristne menighed. Det symboliserer både den enkelte kristne og forestillingen om livet som en sejlads fra vugge til grav.
 

Hvad styrer dit liv?  

Styrer du selv dit liv? Er du styret af fornuften eller følelserne? Eller er det stedet omgivelserne, fortiden, dine forældre eller Gud, der afgør, hvordan dit liv former sig?
 

Modgang i livet 

Hvordan man klarer livets prøvelser afhænger af, hvordan man forholder sig til livet, om nogen kommer en til undsætning og naturligvis af problemernes karakter.
 

Døden – den sikre havn? 

I både kristendommen og islam er der en forestilling om et liv efter døden.