Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie


 
Af Carsten Bo Mortensen

Abraham er en vigtig person i alle de tre store monoteistiske religioner: jødedom, kristendom og islam.

Abraham er en fælles skikkelse, og på en måde er han en samlende figur, fordi han var den første, der troede på en og kun en gud. Men synet på Abraham er forskelligt i de tre religioner.

1. Abraham - samme mand i flere udgaver

  • Læs teksterne om Abraham i de tre religioner:
  • Hvilke forskelle og ligheder er der i de tre religioners syn på Abraham?
  • Fokuser på Abrahams karakter, hans status og hvilken rolle hans sønner har i de tre religioner. Brug arbejdsskemaet, I finder i redskabsboksen ude til højre.

2. En moderne genfortælling af historien om Abraham/Ibrahim

  • Skriv en moderne genfortælling af historien om Abraham, der skal ofre sin søn, Isak, eller den om Ismael. Fortællingen skal have samme pointe, men foregå i et nutidigt miljø.
  • Optag fortællingen.
  • Illustrer jeres genfortælling med et iscenesat foto. Brug malerierne fra opslagene om de tre religioner som inspiration.

3. Fremlæggelse og diskussion

  • Afspil jeres fortællinger for hinanden, mens I viser jeres iscenesatte fotos.
  • Diskuter, hvor der er ligheder og forskelle i de to fortællinger om henholdsvis Isak og Ismael.