Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om læringsmålstyret undervisning


Hvad er læringsmålstyret undervisning?
I læringsmålstyret undervisning sætter du som lærer mål for, hvad eleverne skal lære. Læringsmålene relaterer sig til elevens udbytte – ikke til det, der undervises i, men til det, som eleverne forventes at lære igennem undervisningen. Læringsmålene formuleres før et forløb, og gennem undervisningsforløbet justeres undervisningsaktiviteterne løbende ud fra målene.

Den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning er vist i UVM's relationsmodel:

Læs om målstyret undervisning

Målstyret undervisning med religion.gyldendal.dk
Med de færdige undervisningsforløb på denne fagportal får både du og eleverne en håndsrækning til den målstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset Fælles Mål (tidligere kaldet forenklede Fælles Mål) og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din  undervisning.

Undervisningsforløbene er gennemgående struktureret ift. elevens læringsproces med følgende målstyrende elementer:
 • Læringsmål
 • Målplan med tegn på læring
 • Evaluering
 • Færdigheds- og vidensmål
 • Årsplaner
Læringsmål
Hvert undervisningsforløb på religion.gyldendal.dk indledes med forslag til elevhenvendte læringsmål. Læringsmålene beskriver det, som eleverne skal lære og arbejde henimod i netop dette forløb. Læringsmålene er nedbrudte færdigheds- og vidensmål.

Læringsmålene har flere anvendelsesmuligheder med henblik på at sikre differentieringen.
 
De kan fungere som klassens fælles mål for arbejdet med forløbet, hvor det vil være forskelligt i hvilken grad, den enkelte elev vil nå det enkelte mål.

Læringsmålene kan også danne afsæt for, at den enkelte elev i samarbejde med læreren formulerer individuelle mål, inden forløbet påbegyndes. Disse mål kan justeres og evalueres undervejs.

Figuren herunder viser, hvordan læringsmålene i forløbene placerer sig ift. Fælles Mål.


Målplan med tegn på læring
Lærerens målplan (se Redskaber) er lærerens værktøj til at planlægge læringmål for klassens/den enkelte elevs læring i et undervisningsforløb. Tilsvarende har hver elev Elevens målplan, hvor eleven sætter et flueben ud for de forskellige tegn på læring, når han/hun mener, at de pågældende læringsmål er nået.

Evaluering
Til alle forløb her på fagportalen er der forslag til evaluering. Evalueringen kan fx være:

 • en refleksion over egen læreproces,
 • en vurdering af i hvilket omfang målene er nået,
 • en kortlægning af den opnåede viden eller
 • en afprøvning af den viden og de færdigheder, der er arbejdet med.

Elevens målplan bliver en formativ evaluering og støtter den løbende evaluering, ligesom skemaet er oplagt til selvevaluering. "Tegn på læring" knytter læringsmål sammen med evaluering af læringsudbyttet. Det gælder dels undervejs i forløbet (formativ evaluering), dels som evaluering ved forløbets afslutning (summativ evaluering, der efterfølgende kan bruges formativt).

Formativ evaluering

 • Hvor befinder eleverne sig i deres læring? 
 • Hvor skal eleverne videre hen i deres læring?
 • Hvilke næste skridt i undervisningen kan understøtte eleverne i at nå læringsmålene?

Summativ evaluering

 • Hvad har eleverne lært af forløbet?
 • Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
 • Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres? 

Færdigheds- og vidensmål
I hvert undervisningsforløb her på fagportalen arbejdes der mod udvalgte færdigheds- og vidensmål. Disse færdigheds- og vidensmål fortæller dig, hvor det enkelte forløb placerer sig ift. Fælles Mål. Forløbet har ikke til formål at nå det enkelte færdigheds- og vidensmål, men indgår som et led i arbejdet hen mod netop dette målpar.

Du kan med lærerværktøjet Planlæggeren få overblik over, hvilke forløb der dækker hvilke mål og planlægge din undervisning derefter. Når du har valgt forløb i Planlæggeren, kan du bruge årsplanværktøjet i Mit|Gyldendal til at færdiggøre din årsplan. Årsplanen vil automatisk indeholde de læringsmål, som er foreslået her på fagportalen og kan nemt redigeres, således at planen er målrettet den aktuelle undervisningssituation.

Årsplaner

 • Du kan udarbejde din egen årsplan ved at anvende Planlæggeren.
 • En anden mulighed er at bruge vores forslag til årsplaner. Se redskabsboksen "Forslag til årsplaner".