Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie
Søg i portalen

Kolofon

religion.gyldendal.dk

Fagportalen til kristendomskundskab i 7.-10. klasse
ISBN 978-87-625-0587-2
 

COPYRIGHT © 2012 Gyldendal
www.gyldendal-uddannelse.dk

Brugen og indholdet af abonnementet på religion.gyldendal.dk er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

Materialet må ikke kopieres eller distribueres - bortset fra pdf’er beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.

Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.

Print og kopiering skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. 
REDAKTION: Julie Blicher Trojaborg, Mette Hemmingsen, Henrik Juul, Kim Møller Hansen og Christian Hall

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING:
Gyldendal Web
DESIGN: Gyldendal Web
VIGNETTER: Benedicte Maria
ILLUSTRATIONER: Benedicte Maria
DESIGN ARBEJDSARK OG MODELLER: Benedicte Maria

VIDEOINTERVIEWS:
Julie Blicher Trojaborg og Henrik Juul

FORFATTERE:
  • Carsten Bo Mortensen, lærer, næstformand i Religionslærerforeningen. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen med John Rydahl og Mette Tunebjerg) og Religion nu 4 (sammen med John Rydahl)
  • Helle Hinge, cand.phil., konsulent og skribent. Har bl.a.skrevet Brug filosofien (sammen med Henrik Juul) og Religion nu 7/8 (sammen med Michael Greis Andersen og Henrik Juul)
  • Henrik Juul, cand.pæd., forlagsredaktør. Har bl.a. skrevet Brug filosofien (sammen med Helle Hinge) og Religion nu 7/8 (sammen med Michael Greis Andersen og Helle Hinge)
  • John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen men Carsten Bo Mortensen og Mette Tunebjerg) og Religion nu 4 (sammen med Carsten Bo Mortensen)
  • Keld Skovmand, cand.phil., ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet (DPU). Har bl.a. skrevet Religion nu 2 (sammen med Marianne Mørch og Mette Strøm Dybdahl)
  • Mette Berndsen, kunsthistoriker, ansat ved Folkekirkens Skoletjeneste
  • Mette Tunebjerg, lærer, medlem af Religionlærerforeningens bestyrelse. Har bl.a. skrevet Liv og religion (sammen med Carsten Bo Mortensen og John Rydahl)
  • Anders Bergmann Krogh er lærer på Brøndbyvester Skole. Han er uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk, samfundsfag, idræt og kristendomskundskab/religion. Anders har skrevet Prøve med problemstilling.

Værktøjer

RELIGIONSLEX
FORFATTERE:
Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & John Rydahl
GRAFISK DESIGN OG UDVIKLING: Gyldendal Web
PROGRAMMERING: Miracle
IMPLEMENTERING: Henrik Hvid Thøgersen

TIDSLINJE
FORFATTERE (Kristendom og Islam):
Mette Berndsen, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & John Rydahl
FORFATTERE (Etik): Helle Hinge og Henrik Juul
GRAFISK DESIGN OG UDVIKLING: Gyldendal Web
PROGRAMMERING: Dennis Christoffersen og Poul Kubel
IMPLEMENTERING: Mette Hemmingsen
BILLEDKONSULENT: Peter Wandel / Davids Samling

PLANLÆGGEREN
IDÉ OG KONCEPT: Christian Bach
DESIGN OG PROGRAMMERING: Appear

RELIGIONSKORT
FORFATTER: Annika Hvithamar, cand.phil., ph.d., lektor ved Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet Danske Verdensreligioner - Kristendom.
KORT: Martin Bassett.