Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

religion.gyldendal.dk


Fagportalen til kristendomskundskab i 7.-10. klasse

religion.gyldendal.dk er opbygget med både forløb, korte opgaver til fagets områder og en mediebase med fagtekster og kilder, som tilsammen giver mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge optimal undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.Portalen tilbyder gennemtænkte og fagligt funderede undervisningsforløb til undervisningen i kristendomskundskab i overbygningen. Forløbene går på tværs af fagets fire områder og dækker et varieret udbud af aktiviteter som feltundersøgelse, billed- og tekstanalyse og blogging i forbindelse med det faglige arbejde.religion.gyldendal.dk tilbyder korte tekster og målrettede aktiviteter til alle af fagets fire områder; ”Livsfilosofi og etik”, ”Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng”, ”Bibelske fortællinger” og ”Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser”. Tekster og aktiviteter kan bruges samlet eller som supplement til portalens tilrettelagte forløb.Prøven i kristendomskundskab er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleverne selv har udarbejdet. Fagportalen indholder baggrundsstof om prøven samt prøveforberedende værktøjer.Mediebasen indeholder portalens tekster og kilder, så det bliver muligt selv at sammensætte forløb. I mediebasen er der blandt andet et stort antal malerier, fotos, videointerviews, kildetekster og nyskrevne tekster.For at skabe overblik over fagets kernestof og dets begreber indeholder portalen to centrale værktøjer:

Tidslinje over kristendommens, islams og etikkens historie
Tidslinjen giver i tekst og billeder et overblik over kristendommens, islams og etikkens historie. Billeder til Islams historie er udvalgt i samarbejde med Davids Samling og givet et helt enestående udvalg af islamisk kunst.

Religionslex
Religionslex er et opslagsværk, der indeholder religionsfaglige begreber. Portalens faglige leksikon er en digital udgave af Liv og religion. Opslagsbog.